Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên Centos 7 64bit

PHP là một giải pháp nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và là một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biên nhất trên thế giới. PHP kết hợp với MySQL sẽ trở thành một giải pháp xây dựng website động hoàn hảo. Trong bài viết trước Làng công nghệ đã gửi đến các … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên Centos 7 64bit

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit

MySql Cluster được thiết kế nhằm cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu với tính sẵn sàng cao và độ trễ thấp. MySql Cluster được trang bị công nghệ NDB (Network database) và NDBCLUSTER storage engine, với các công nghệ này MySql Cluster không cần SAN như một số hệ quản trị cơ … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit