Activate Windows 10 mọi phiên bản

Bước 1: Bạn gõ “cmd” vào thanh tìm kiếm và mở Command Prompt với quyền quản trị (Administrator).

Bước 2: Sử dụng lệnh “slmgr /ipk keywindows10” (bạn dùng key tương ứng với phiên bản mình sử dụng) để cài đặt khóa cấp phép rồi nhấn “Enter“.

  • Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
  • Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
  • Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
  • Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
  • Windows 10 Pro: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  • Windows 10 Pro N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
  • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Bước 3: Đặt địa chỉ trỏ đến máy chủ KMS

Bạn nhập tiếp dòng lệnh sau rồi nhấn “Enter“:

slmgr/skms kms7.msguides.com
slmgr/skms kms8.msguides.com
slmgr/skms kms9.msguides.com

Bạn chạy 1 trong 3 dòng lệnh trên, nếu dòng lệnh nào đó bạn nhập chưa kết nối thành công do quá tải máy chủ thì bạn dùng dòng tiếp theo để thay thế cho đến khi hiển thị thông báo sau, nhấn “OK” để tiếp tục bước kế tiếp.

Bươc 4: Cuối cùng bạn sử dụng lệnh:
slmgr /ato
Hệ thống hiện thị thông báo như sau là bạn đã Activate Windows 10 thành công.

About the author

Trả lời