Xóa phân vùng /home và ghép vào phân vùng gốc trong centos 7

Khi cài đặt OS mình để hệ thống tự động chia ổ cứng nên không để ý là nó chia làm đôi, trong khi đó mình chỉ muốn gom lại vào một phân vùng để dễ cấu hình. Mình đã khắc phục bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Backup /home

[root@langcongnghe~}]# mkdir /temp
[root@langcongnghe~}]# cp -a /home /temp

2. Unmount /home

[root@langcongnghe~}]# umount -fl /home

3. Xem dung lượng của LVM Volume

[root@langcongnghe~}]# lvs

4. Xóa /home Volume

[root@langcongnghe~}]# lvremove /dev/centos/home

5. Tăng dung lượng cho root volume

[root@langcongnghe~}]# lvextend -L+45G /dev/centos/root

Chú ý: +45G là dung lượng của phân vùng /home đã xóa ở bước trên, và cần cấp bù cho mục /

6. Thay đổi kích thước phân vùng để nó nhận dung lượng mới thêm vào

[root@langcongnghe~}]# xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

7. Copy /home đã backup về đúng chỗ

[root@langcongnghe~}]# cp -a /temp/home /

8. Xóa dòng trong fstab của /home để tránh khởi động lại lỗi server

[root@langcongnghe~}]# vi /etc/fstab

Tìm đến dòng /dev/mapper/centos-home /home xfs defaults 0 0 xóa đi hoặc comment vào đầu dòng bằng ký tự #

9. Giúp systemd nhận ra những thay đổi

[root@langcongnghe~}]# dracut --regenerate-all --force

10. Khởi động lại server

[root@langcongnghe~}]# reboot now

Trên đây là toàn bộ các bước trong bài hướng dẫn cách xóa phân vùng /home và tăng dung lượng cho phân vùng gốc. Nếu bạn có góp ý gì thì hẫy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì hãy cho chúng tôi một chia sẻ. Xin chân thành cảm ở và chúc các bạn thành công.

About the author

Trả lời