Hướng dẫn cài đặt GlusterFS

Một hệ thống lưu trữ có tính sẵn sàng cao (High-Availability) là một hệ thống đảm bảo khi một thành phần trong hệ thống gặp lỗi thì hệ thống vẫn có thể phục vụ. Mỗi một máy chủ lưu trữ sẽ được nhân bản từ một máy chủ lưu trữ khác và các tệp tin … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt GlusterFS