Cách đơn giản để chống tấn công vét cạn (brute force) với iptables trên centos

Bạn hoàn toàn có thể hạn chế thiệt hại cho máy chủ của mình do bị tấn công brute force bằng cách thiết lập các luật (rule) như sau với iptables Dòng thứ nhất: đánh dấu yêu cầu kết nối SSH đến server. Dòng thứ hai: Kiểm tra nếu các gói tin kết nối đến … Đọc tiếp Cách đơn giản để chống tấn công vét cạn (brute force) với iptables trên centos

Biến trong java và các phép toán cơ bản

Biến trong java là tên của một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu trong khi chương trình chạy. Dữ liệu lưu trong một biến được gọi là giá trị của biến đó. Chúng ta có thể truy nhập, gán hay thay đổi giá trị của các biến, khi biến được gán một … Đọc tiếp Biến trong java và các phép toán cơ bản

Hướng dẫn cài đặt GlusterFS

Một hệ thống lưu trữ có tính sẵn sàng cao (High-Availability) là một hệ thống đảm bảo khi một thành phần trong hệ thống gặp lỗi thì hệ thống vẫn có thể phục vụ. Mỗi một máy chủ lưu trữ sẽ được nhân bản từ một máy chủ lưu trữ khác và các tệp tin … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt GlusterFS

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JAVA

Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao hiện đại, được thiết kế từ khoảng thập niên 1990 bởi Sun Microsystem mà hiện nay thuộc sở hữu của Oracle. Java là một nền tảng độc lập, có nghĩa bạn chỉ cần viết chương trình một lần thì có thể chạy trên nhiều nền tảng khác … Đọc tiếp Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JAVA

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên Centos 7 64bit

PHP là một giải pháp nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và là một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biên nhất trên thế giới. PHP kết hợp với MySQL sẽ trở thành một giải pháp xây dựng website động hoàn hảo. Trong bài viết trước Làng công nghệ đã gửi đến các … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên Centos 7 64bit

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit

MySql Cluster được thiết kế nhằm cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu với tính sẵn sàng cao và độ trễ thấp. MySql Cluster được trang bị công nghệ NDB (Network database) và NDBCLUSTER storage engine, với các công nghệ này MySql Cluster không cần SAN như một số hệ quản trị cơ … Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit